Regulamin zajęć w Szkole językowej Si School

Informacje ogólne dotyczące umowy   Regulamin dotyczy umowy pomiędzy firmą : Szkoła językowa Si-School Monika Bryła, ul. Zaściankowa 50, 71-230 Szczecin,  NIP: 852-206-01-75, zwana dalej Szkołą oraz Słuchaczem / Opiekunem / Płatnikiem. Umowa dotyczy organizacji i przeprowadzenia kursu językowego przez Szkołę Językową Si-School. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. rok szkolny 2019/2020 podzielony na … Czytaj dalej Regulamin zajęć w Szkole językowej Si School