Oferta

Kursy przygotowują do egzaminów typu certyfikaty, matura, szóstoklasisty, itp., ale prowadzimy także kursy przygotowujące „do życia” w środowisku obcojęzycznym, czyli po prostu uczymy tego, co w przyszłości najważniejsze.

Głównym celem zajęć jest przełamanie bariery językowej i umożliwienie słuchaczom swobodnego funkcjonowania w środowisku obcojęzycznym – zarówno na polu towarzyskim, jak i zawodowym.
Program zajęć nastawiony jest przede wszystkim na rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu, bo przecież tak najczęściej się komunikujemy. Słuchacze poznają słownictwo z życia codziennego, przygotowując się do samodzielnego porozumiewania się w standardowych sytuacjach (np. robienie zakupów, pytanie o drogę, zdobywanie informacji na dworcu, w hotelu, czy rozmowa w pracy). W zależności od potrzeb słuchacza, niektóre zajęcia mogą odbywać się poza sala lekcyjną, np. w kawiarni, w sklepie i innych miejscach publicznych, w warunkach naturalnej konwersacji.

Termin zajęć wybierasz sam. Dopasujemy się do Twoich potrzeb.

Kurs rozpocząć się może w dowolnym momencie roku szkolnego.