Kalendarz

Nasz rok rozpoczyna się we wrześniu i trwa do końca z maja, w czerwcu uzupełniamy kurs zajęciami dodatkowymi, lub odrabiamy zajęcia, które przepadły.
Każdy z trymestrów to 10 zajęć, licząc od 19.09.2022 roku.

Dni wolne mamy wtedy, kiedy szkoły w Polsce:

https://kalendarz.livecity.pl/tools/kalendarz-rl4v7.php