Zajęcia wakacyjne – zapisy

Dokonanie zapisu on-line jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu szkoły. By signing up on-line I confirm having read and accepted the regulations(regulamin).

Imię i Nazwisko Uczestnika Name and surname (wymagane)

Wiek Słuchacza Age (wymagane)

Drugi język Second language(wymagane)

Rodzaj kursu Course type (wymagane)

Termin/Dates (wymagane)

Imię i Nazwisko Płatnika Payer's name and surname (wymagane)

Adres email Płatnika Payer's email address (wymagane)

Telefon Płatnika Payer's phone number (wymagane)

Zapoznałem się i akceptuję regulamin zapisów on-line na zajęcia wakacyjne I have read and accepted the regulations (wymagane)

Uwagi Important info (alergie oraz inne ważne dla opiekuna informacje/allergies and any other info relevant for the teacher):