Półkolonie – zapisy

Dokonanie zapisu on-line jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu szkoły (regulamin).

Imię i Nazwisko Uczestnika (wymagane)

Wiek Słuchacza (wymagane)

Drugi język (wymagane)

Rodzaj kursu (wymagane)

Termin (wymagane)

Imię i Nazwisko Płatnika (wymagane)

Adres email Płatnika (wymagane)

Telefon Płatnika (wymagane)

Zapoznałem się i akceptuję regulamin zapisów on-line na półkolonie (wymagane)

Uwagi (alergie oraz inne ważne dla opiekuna informacje):